Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Sambands- och datatekniker utbildades inför leveransen av IS HV

ishvtekn2Under gångna helgen samlades sambands- och datatekniker samt personal från utbildningsgrupper från de 19 hemvärnsbataljoner som kommer att få IS HV under 2017, för teknikerutbildning på systemet vid Hemvärnets Stridsskola i Stockholm.

Prioriterade områden var driftsättning av systemet IS HV, kontohantering, TEID-kortshantering, loggning och uppkoppling av hårdvara samt inläsning av kartdatapaket. Man han även med arkivering samt inläsning och konfigurering av mjukvara. Det var en helg med mycket information som under lördagen genomfördes ett stationssystem i tre steg. Under söndagen genomfördes en slutövning där man under begränsad tid och enbart med stöd av instruktions- samt reperationshandbok i grupp skulle hantera systemet. Helgen avslutades  med ett prov för att befästa kunskaperna.

Utbildningsansvaret för IS HV kommer att överföras till FRO från och med 2019 efter det att införandet av systemet är klart.

Samband vid kommunal övning i Västerås

vasteras

Idag blev FRO Västmanland inringda för att lösa ett akut sambandsproblem. Västerås stad genomförde en övning och ville pröva hur samband kunde upprättas när ordinarie sambandsmedel inte fungerade. Man spelade med att Rakel slutade fungera till vissa delar och behövde ett system som kunde hålla kontakten mellan Stadshuset och en värmestuga i Skultuna. FRO upprättade kontakt med en portabel repeater på 160 MHz som var placerad mitt emellan de två sambandsplatserna.

Även Polisen, Räddningstjänsten och sjukvården var med aktivt i detta spel som fungerade bra. Detta var första gången som Västerås stad hade en övning av denna storlek och vår kontaktman var mycket nöjd med förloppet.

Jörgen Kvist berättar: För ca 6 veckor sedan fick vi en förfrågan om att hjälpa till vid en övning som Västerås stad skulle genomföra. Vi gjorde en radiorek och talade om för projektansvarige vad vi kunde erbjuda. Västerås stad har ett stort antal Rakelterminaler men jag hoppas att detta sprider sig till de mindre kommunerna i länet. Här har vi chansen att göra en insats med både operatörer och ett radionät på 160 MHz.

Signalistutbildning i vintermiljö

ann2017

Under två intensiva veckor i månadsskiftet april – maj gjorde ett femtontal elever de sista två delarna av sin utbildning för att bli signalister i hemvärnet. Kurserna gick på Camp Ånn i den jämtländska fjällvärlden i ett strålande vårvinterväder.

Del tre av befattningsutbildningen omfattar samband över långa avstånd med HF eller kortvåg. För att få sambandet att fungera måste man kunna välja lämplig frekvens och sätta upp rätt antenn. Efter lite övning gick antennuppsättningen elegant. Bredbandsantennen fästes i ett träd i ena ändan och en högantennmast i den andra. För att eleverna skulle få känna på hur det fungerar med riktigt långa avstånd medverkade FRO:are över hela landet som motstationer i några av trafikövningarna.

När utbildningen nu är klar kommer de nya specialisterna att placeras i hemvärnet, i kompaniledningar och i ledningsplutoner på bataljonsnivå. Hemvärnet har stort behov av signalister och annan sambandspersonal. Vill du bli specialist i hemvärnet? Läs mer här!

Sambandsenhet Karlstad på övning RIS 2017

ris22Den 26 april genomfördes den regionala samverkansövningen RIS 2017 med övade i Värmland och delar av Västra Götaland. Den genomfördes på strategisk och taktisk ledningsnivå utan operativa fältenheter och i realtid utan avbrott med syfte att vara lärande och utvecklande i sin form. Det övergripande scenariot omfattade höga flöden i Värmland och Västra Götaland som leder till störningar i samhällsviktig verksamhet samt försörjnings- och transportsystem.

Antalet övade funktioner var drygt 30, till vilket ska läggas ett dussin funktioner som verkade i rollen som ”motspel”. Sammantaget deltog ca 650 personer, det var därmed en av de större övningarna för civila samhället som genomförs under 2017.

Denna övning blev den första för FRO Sambandsenhet Karlstad i en roll som ingår bland de prel kompetensområden den ska klara. Det gällde delområdet ledningsstöd, genom betjäning av Länsstyrelsens i Värmland ledningsplats ”Klara”, främst omfattande växel- och telefonistplatsbetjäning fast telefoni samt betjäning av två stationära Rakelterminaler.

Ordförandekonferens 2017

ordfkonf17bUnder helgen var ett 30-tal funktionärer representerande 18 av förbunden i FRO samt centralstyrelsen samlade till konferens på Tylebäcks kursgård.

Utredningen av en organisation för framtiden - FRO 2020 - fick stort utrymme på konferensen. Mathias, som leder arbetet, hade förberett några inledande frågeställningar som diskuterades och konferensen lämnade synpunkter för det fortsatta arbetet. FRO 2020 ska leda fram till förslag på propositioner till riksstämman 2018.

Niklas Nordgren, som är beredskapsdirektör på länsstyrelsen i Halland, pratade om samhällets beredskap och civilt försvar. Speceillt intressant är det med det behov av frivilliga förstärkningsresurer som vi förväntar oss ska bli tydligt i en nära framtid.

Thomas Andersson, som är chef för Hallandsgruppen, informerade om utvecklingen inom Försvarsmakten och hur det påverkar hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna.     

Presentationer från konferensen kommer att läggas ut i FRODOK (kräver inloggning).

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök