Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Inbjudan till sommarkurser för Signalungdom

ungdom18L

Vill du komma ihåg sommaren för lång tid framöver? Då har Signalungdom kurserna för dig!

Signalungdom erbjuder två sommarkurser för dig som tycker om teknik och är nyfiken på Försvarsmakten. Du får tillbringa tid på ett regemente och få lära dig nya saker. Deltagande i kurserna, inklusive mat, boende resor och alla aktiviteter är gratis. Du måste vara medlem i FRO eller någon annan frivillig försvarsorganisation. Om du inte är det kan du enkelt bli medlem i FRO här

Ledningssystem Ungdom

Under en sommarvecka träffas ungdomar mellan 15 och 19 år på Ledningsregementet i Enköping för att prova på det militära livet och få en inblick i hur ett ledningssystem fungerar. Kursen vänder sig till dig som vill prova på nya saker och tycker om frisk luft. Du kommer lära dig hur man pratar i radio (signalering), grunder i hur radiosystem fungerar och hur dessa används i ett större system (ledningssystem). Du får lära dig hur man pratar i radio (signalering), grunder i hur radiosystem fungerar och hur dessa används i ett större system (ledningssystem).

Kursen går under tiden 11 - 17 juli. Läs mer om kursen samt ansök här, senast 1 maj

Operation Samverkan

Kursen vänder sig till dig som tidigare har deltagit i ungdomsutbildning i någon frivillig försvarsorganisation. Vi ser gärna att du har någon kunskap i signalering och radio 180 med Dart. Vi börjar med inryckning vid Ledningsregementet i Enköping. Där får du personlig utrustning och möjlighet att känna på hur det är vid ett regemente. Fokus kommer vara teoretisk utbildning, försvarsupplysning och studiebesök. Efter några dagar i Enköping omgrupperar vi till Gotland där vi kommer använda våra nya kunskaper. Omgrupperingen genomförs som ett inslag i kursen då det kräver bra planering och tydliga order för att kunna genomföras bra.

Kursen går under tiden 11 - 21 juli. Läs mer om kursen samt ansök här, senast 1 maj. 

Intervju med Försvarsmaktens insatschef, viceamiral Jan Thörnqvist

thornqvistVad ansvarar Försvarsmaktens insatsledning för? Kan de frivilliga försvarsorganisationerna bidra mer i framtiden och i så fall med vad? Vi stämde möte med insatschefen, viceamiral Jan Thörnqvist, och pratade om hans arbete, bakgrund i en frivillig försvarsorganisation och hans syn på desamma. Det blev en trevlig och intressant timme. 

Det är tidig morgon i Stockholm. Kallt och glashalt utanför Högkvarteret på Lidingövägen. På sjunde våningen doftar det kaffe och vi blir bjudna på en värmande kopp. Jan Thörnqvist är alltid lika vänlig och tillmötesgående när man träffas. Denna morgon inget undantag. Som insatschef ansvarar han för både nationella och internationella operationer och insatser. Nationella operationer betyder att man övervakar och försvarar Sverige, landets intresse och därmed främjar säkerheten av vårt territorium.

- Det ska vi göra både i fred, kris och krig. I fredstid övervakar vi vårt territorium och är beredda att ingripa för att förhindra kränkningar. Vi samverkar dagligen med en mängd andra myndigheter och organisationer. säger Jan Thörnqvist. Våra gränser övervakas dygnet runt året runt och vi samarbetar i detta avseende bland annat med Polisen, Kustbevakningen och FRA som både får del av lägesbilden och delger information till denna.

Läs mer...

Molos i skarp insats vid stormen Cora

molosinsatsMolos medverkade i beredskapen för stormen Cora. Efter förvarning från E.ON:s entreprenör Eltel Networks begav sig två man från Molos 2 iväg till garaget i Njurunda där fordon och radioteknik fick sig en extra kontroll och genomgång. Kontaktvägar och rutiner för hemställan och avrop klarades ut med Svenska Kraftnät. Eltels och EON:s lokala bestånd av Rakelterminaler sågs över och programmerades med de samverkanstalgrupper som överenskommits med driftledningen.

När väderprognoserna lite senare visade att stormen troligen skulle komma att drabba norrlandskusten ca 10-15 mil längre norrut beslutade E.ON att behovet fanns att komplettera med Rakelterminaler i området kring Sollefteå och Kramfors. Detta verkställdes genom att 16 terminaler från Molos 2 transporterades till Sollefteå. För att kunna säkerställa tillgången på terminaler hos Molos 2 flyttades 20 terminaler från Molos 3 i Borlänge.

På måndagsmorgonen kunde man konstatera att stormen Cora drog förbi relativt obemärkt i Sundsvallstrakten och att det var Jämtlandsfjällen, norra delen av Västernorrland samt delar av Västerbotten som fick de värsta törnarna. Totalt var sju personer från Molos med i förberedelserna och den skarpa insatsen vid stormen Cora.

Försvarsupplysning och IT-säkerhet

bosse2En kväll som egentligen skulle handla om annat. Men det blev en fin diskussion med en grupp försvarsungdomar i Helsingborg om vad som kan drabba den enskilde och verksamheten.

Vi pratade om vikten av en god omvärldsbevakning och varför det är nödvändigt. Det gled då över till källkritik och lite om vad man bör tänka på när man hör rykten eller läser/ser nyheter. Det kan ju vara en påverkansoperation (eller bara reklam) och det gäller att vara vaken på vad som påstås. Många exempel togs upp från deltagarna.

Vi avslutade kvällen med lite om de IT-hot som dagens samhälle för med sig och hur man kan mildra sin exponering på nätet. Många ungdomar lämnade denna kväll med lite nya tankar...

Mötesplats Samhällssäkerhet

kista2Den 28-29 november var det dags för Mötesplats Samhällssäkerhet i Kista. Temat var Nytt Totalförsvar – Krisberedskap – Att värna demokrati och öppenhet. Huvudarrangörer MSB, SKL och Folk och Försvar. Det var ett mycket stort antal deltagare med framförallt representanter från MSB, Länsstyrelser, Landsting, Kommuner, Sjukhus, Polis och andra samhällsaktörer.

FRO var representerade i FOS monter och vi bevakade de seminarier som kunde tänkas röra vår intressesfär. Här följer uppsnappat från scener och korridorer. Det var mycket tydligt att Sverige nu är på rull med att åter bygga upp ett Totalförsvar. Visserligen aviserades ökande anslag under de kommande åren, men det kommer att ta ganska lång tid.

Övningsverksamheten kommer att öka och förberedelse pågår för en Totalförsvarsövning 2020. Redan under den nyss genomförda övningen Aurora deltog länsstyrelser och kommuner i de områden där Försvarsmakten övade. Det ryktades att Försvarsberedningen före jul  kommer att föreslå en ny civil/militär organisatorisk indelning. Det skall bli mycket spännande eftersom det idag saknas en synkronisering på nivån mellan regeringen och länen.

Läs mer...

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök